Utbildningar

Föreläsningar och Handledning

I över tio år har vi erbjudit föreläsningar och arrangerat workshops om till exempel KBT, DBT i öppenvård, DBT i heldygnsvård, RO DBT, personlighetsstörningar, självskadebeteende, krishantering, dissociation, ”känsloskola”, medveten närvaro (mindfulness), liksom strategier att ta sig igenom ensamhet och skapa sann samhörighet.

Vi kombinerar alltid teoretiska delar med praktiska övningar för att göra det lättare för deltagarna att förstå och använda sig av de strategier som lärs ut, samt för att skapa en mer aktiv och stimulerande inlärningssituation.

Vi erbjuder även handledning som baseras på DBT och RO DBT för att hjälpa kollegor att arbeta manualtroget och använda sig av sina egna resurser. Handledning ges både individuellt och i grupp.