Om oss

Wolf-Arehult startade 2007 i södra Tyskland i närheten av Stuttgart. Under många år har vi haft verksamhet både i Tyskland, Sverige och England. Sedan 2015 finns vår huvudsakliga verksamhet i Sverige.

Företaget leds av Fil. Dr. Martina Wolf-Arehult som är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut med omfattande utbildning inom KBT, DBT och RO DBT. Martina disputerade 2003 vid universitet i Tübingen (Tyskland) inom området digitaliserad självhjälpsbehandling och social fobi. Hon har omfattande erfarenhet både som handledare och utbildare inom DBT, och byggde upp och ledde under flera år ett DBT-program inom heldygnsvården på universitetskliniken i Tübingen.

Martina bedriver också forskning om emotionell instabilitet, känsloreglering och ensamhet. Verksamheten i företaget har en tydlig koppling till forskning och det finns ett nära samarbete med flera forskargrupper i Sverige, Tyskland och England/USA.

 

Martina startade RO DBT-programmet i öppenvård för patienter med anorexi vid Akademiska sjukhuset, Uppsala – det första av sitt slag i Europa. Hon var chef för DBT-teamet och ätstörningsenheten vid Akademiska sjukhuset i Uppsala mellan 2010-2018. Sedan 2018 arbetar Martina för Psykiatri Nordväst i Stockholm och är sektionschef.

I början av 2012 var Martina med och grundade föreningen DBT Sverige som sprider kunskap om DBT, emotionell instabilitet och näraliggande områden. Martina har varit medlem i föreningens styrelse och är dess kassör, liksom i systerföreningen DDBT i Tyskland och Beteendeterapeutiska föreningen i Sverige.