Wolf-Arehult

Vi hjälper dig att utvecklas och upptäcka vägen framåt

Välkommen till företaget Wolf-Arehult. Vi erbjuder bland annat utbildningar, föreläsningar, handledning och coachning inom området psykisk ohälsa.

Vårt arbete baseras huvudsakligen på Kognitiv beteendeterapi (KBT), Dialektisk beteendeterapi (DBT) eller Radically open dialektisk beteendeterapi (RO DBT).

Ett stort fokus finns på hur man kan arbeta psykoterapeutiskt med svårigheter att reglera känslor och förmågan att kontrollera beteendeimpulser, liksom hur man minskar överdriven rigiditet och alltför distanserade relationer – något som ökar risken för ensamhet. Sedan ett par år tillbaka har föreläsningar och coachning om hur man tar sig igenom ensamhet och skapar sann samhörighet efterfrågats alltmer.

Om känslor

Om rigiditet

Om ensamhet

Utbildning

Terapi

Om oss